Spoločnosť Samueala Šikeťa

Spoločnosť priateľov cestovateľa Samueala Šikeťa je občianske združenie venujúce sa cestovateľovi Samuelovi Šikeťovi a pukanskej histórii. Pukanská historická spoločnosť.

Novinky

Najnovšie správy nie len z Pukanca

Ku vzniku pukanského múzea

Okrem duchovného bohatstva sa do dnešných dní zachovali v Pukanci aj hmotné pamiatky približujúce bežný život Pukančanov. Menej z baníckej minulosti o to viac z remeselníckej zručnosti. Preto myšlienka založiť múzeum sa stretla u členov Spoločnosti s pozitívnym ohlasom a už o ďalší rok (2013) bola otvorená Expozícia pukanskej histórie.

Osobnosti

Najväčšie osobnosti Pukanca

Miesta

Tie najzaujímavejšie miesta v Pukanci

Kontakt

    Pukanec