O nás

Čo robíme? Hlavné smery našej činnosti

Myšlienka založiť občianske združenie duchovného zamerania vznikla koncom roka 2011 pod vplyvom blížiaceho sa 110. výročia smrti nášho rodáka, cestovateľa a svetobežníka Samuela Šikeťa. Keď sme vyberali názov, chceli sme v ňom mať nielen Šikeťa, ale aj niečo viac, niečo, čo by nás v dnešnom svete viedlo k zamysleniu nad sebou, nad miestom, kde žijeme, nad jeho odkazom, nad jeho duchovnosťou, ktorá nám dáva silu a vnútornú rovnováhu vo väčšej miere, než si uvedomujeme. Preto sme zvolili do názvu aj pukanskú históriu, ktorá nám ukazuje a hovorí, odkiaľ sme vyšli a odkiaľ ideme do málo známej budúcnosti. Spolu s tým nám znalosť minulých osudov našej krásnej krajiny umožňuje zachovať si kontinuitu národného i osobného vedomia aj svedomia, čím nás chráni pred vykorenením v dnešnom globálnom svete. Na tomto základe sa naša činnosť vďaka úsiliu hŕstky pukanských rodákov a občanov v minulom roku značne rozrástla. Čo všetko robíme, čo sme začali a čo plánujeme, to majú ukázať tieto naše stránky. Nebude to len suchý výpočet akcií, ale aj diskusia o tom, ako to urobiť čo najlepšie, za málo peňazí, ktoré máme a s malým počtom nadšencov. Ak máte chuť a cítite, že to je vaša parketa, tak sa k nám pripojte všetci, ktorých trápia naše nedostatky, malosť a provincionalita. Tie možno prekonať len činmi, ktoré posilnia ducha a povznesú sebavedomie. Hmotných vecí máme dosť, väčšina z nás má nadváhu, čo nám však chýba je dar ducha a aktívny vzťah k životu.

Čo robíme

Pripravujeme. Archív: http://archiv.svetobeznik-samuel-siket.sk/str_2.html

Kontaktné informácie:

 • názov: OZ Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie Pukanská historická spoločnosť. (Registrácia MV SR VVS/1 – 900/90 – 390 32)
 • meno: Mária Gembešová
 • adresa: Za Múrom 9, 935 05 Pukanec
 • e-mail: maria.gembesova@centrum.sk

Iné kontakty:

 • meno: PaedDr. Ladislav Kováčik
 • adresa: Leškova 18, Bratislava 81104
 • tel.: 0220749022
 • mobil: 0903346492
 • e-mail: jergus@chello.sk

Členovia Rady Spoločnosti:

 • Ing. L. Maľa – čestný predseda Spoločnosti od r. 2019,
 • PaedDr. L. Kováčik, Slavomír Zamboj – podpredsedovia Spoločnosti,
 • Mgr. D. Palkovičová – hospodárka Spoločnosti

Členovia Spoločnosti

 1. Anna Bartovičová, Bratislava
 2. Zlata Černilová, Bratislava
 3. Eva Foltánová, Pukanec
 4. Mária Gembešová, Pukanec
 5. Janka Herczegová, Pukanec
 6. Ing. Anna Hruškovičová Csc., Nitra
 7. Ivana Hruškovičová, Praha
 8. Ing. Ľubomír Hruškovič, Praha
 9. Peter Klinko, Pukanec
 10. PaedDr. Ladislav Kováčik, Bratislava
 11. Mgr. Žofia Kyseľová, Pukanec
 12. Ing. Ladislav Maľa, Praha
 13. Ing. Želmíra Mozolová, Bratislava
 14. Elena Nekorancová, Pukanec
 15. Mgr. Darina Palkovičová, Pukanec
 16. Mgr. Ľudmila Ponická, Pukanec
 17. Mária Schúbertová, Pukanec
 18. Mgr. Miroslav Slivka, Pukanec
 19. Milica Sajková, Pukanec
 20. Mgr. Marta Švolíková, Levice
 21. Slavomír Zamboj, Pukanec
 22. Ľudmila Zambojová, Neratovice
 23. Ing. Milutín Ponický, Pukanec
 24. RNDr. František Kele PhD, Bratislava
 25. Štefan Schúbert, Pukanec
 26. Tomáš Palkovič, Pukanec

Kontakt

Napíšte nám

  Pukanec