Pomôžte

Poďte medzi nás

Ak máte záujem o naše akcie a chcete sa na nich zúčastniť či chcete priniesť nové zaujímavé poznatky do spoločnej pokladnice bohatej histórie nášho regiónu, vyplňte prihlášku a pošlite nám ju. Okrem toho členom môže byť každý, kto sa trochu dohovorí po slovensky. Zvlášť by sme uvítali tých, ktorí sú v zahraničí a mohli by prispieť k hľadaniu stôp po Samuelovi Šikeťovi.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na: maria.gembesova@centrum.sk