Novinky

Najnovšie správy nie len z Pukanca

Zomrel Igor Bázlik

     So zármutkom sme prijali správu, že dňa 18. 11. 2023 zomrel v Bratislave známy hudobník a skladateľ Igor Bázlik. Počas svojho života zložil množstvo diel z oblasti tanečnej hudby, ale tvoril aj vážnu hudbu, opery a hudbu k filmom. Spolupracoval s mnohými spevákmi a hudobnými telesami. Málokto však vie, že zanechal stopu aj v našom mestečku.      Pri príležitosti osláv 900. výročia […]

Žiaci z 1.ZŠ na exkurzii v Pukanci

Začiatkom novembra sme v Pukanci privítali žiakov 6.A zo ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach. Naše členky Darinka Palkovičová a Karin Klinková ich previedli po našom bývalom kráľovskom meste, ukázali im naše pamiatky a hravou formou sa snažili priblížiť našu zaujímavú históriu. Deťom sa páčilo rozprávanie o Turkoch, baníctve, ale zaujalo ich aj remeselníctvo. V našom […]

Rozlúčka s našou členkou Zuzanou Bahnovou

Dnes sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás opustila naša členka, dcéra režiséra Vladimíra Bahnu, pani Zuzana Bahnová. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 6. novembra 2023 v obradnej sieni Krematória v Bratislave. Nech odpočíva v pokoji.

Tabule k osobnostiam na pukanských cintorínoch

Začiatkom novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Naše občianske združenie sa tento rok rozhodol zvýrazniť spomienku na niektoré osobnosti Pukanca, ktoré svojím životom zanechali stopu v našej obci. Počas prvej etapy tohto projektu sme sa venovali osudom desiatich osobností z rôznych oblastí pôsobenia. Príbehy a získaný materiál sme spracovali do informačných tabúľ, ktoré sme následne osadili vedľa ich hrobov. […]

Zápis Pukanského hrnčiarstva do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Pukanskí hrnčiari vyhotovovali svoje výrobky nielen pre domácich obyvateľov, ale aj na predaj pre široké okolie, už od nepamäti. Prvá písomná zmienka o hrnčiarstve v Pukanci, pochádza z roku 1542, keď sa v daňovom súpise spomína hrnčiar Ivanič. V roku 1663 bol v Pukanci založený hrnčiarsky cech. Šikovnosť rúk hrnčiarov a vysoká kvalita, technologická i estetická, bola overená […]

Storočný jubilant Daniel Schultz

Pán Daniel Schultz 13.3.2023 oslávil 100 rokov. V Pukanci žil do roku 1940, kedy odišiel študovať do Bratislavy. Dovtedy si doma popri meštianke osvojil kolárske remeslo v dielni svojho otca.

Ku vzniku pukanského múzea

Okrem duchovného bohatstva sa do dnešných dní zachovali v Pukanci aj hmotné pamiatky približujúce bežný život Pukančanov. Menej z baníckej minulosti o to viac z remeselníckej zručnosti. Preto myšlienka založiť múzeum sa stretla u členov Spoločnosti s pozitívnym ohlasom a už o ďalší rok (2013) bola otvorená Expozícia pukanskej histórie.