Storočný jubilant Daniel Schultz

Daniela Schultz, 100. ročný Pukančan

Za živa v Pukanci a po smrti v nebi … tak by sa dal parafrázovať slogan z 18.storočia o Banskej Bystrici, lebo podľa matrík sa v našom mestečku za vyše 120 rokov dožilo bežne veľa ľudí 80, ba aj 90 a 100 rokov. Či na dlhovekosť Pukančanov vplývala životospráva s dostatkom zeleniny, najmä cibule, cesnaku, poprípade množstvo ovocia ako jablká, hrušky, moruše a hrozno. Taktiež pukanské víno s vitamínom C by nemuselo byť pri tomto výpočte na poslednom mieste.

Mala na dosiahnutie vysokého veku vplyv aj Špitáľka (liečivá voda)? Dostatok slnka, či práca v záhrade alebo vo vinici?

Jedno je isté, že podľa matrík bolo ľudí nad 90 rokov za obdobie 1900 – 2023 okolo 130. K stovke sa blížili: Viliam Hlôška 99 aj 6 mesiacov a nad 100 rokov Anna Rosenbergerová, r. Hrašková, Anna Zambojová, r. Šubová, Vilma Hruškovičová, r. Ollíková, Anna Vozárová,r. Ciglanová, Zuzana Fašáneková, Paulína Murančanová, r. Slančíková, Katarína Teliarová, r. Gábršová.

K súčasným oslávencom patrí pán Daniel Schultz, ktorý 13.3.2023 oslávil 100 rokov. Členovia Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie ho navštívili v jeho bratislavskom byte, kde mu s vedením domácnosti pomáha dcéra Danka. Pri tejto príležitosti mu odovzdali pozdravy a zdravice z rodnej obce. Storočný jubilant milo prekvapil hostí svojou životaschopnosťou, entuziazmom a spomienkami, na čo všetko si pamätá.

V Pukanci žil do roku 1940, kedy odišiel študovať do Bratislavy. Dovtedy si doma popri meštianke osvojil kolárske remeslo v dielni svojho otca.

Pán Schultz si v dobrom spomína na detské roky a rozvetvenú rodinu rodičov, a aj preto venuje značnú časť svojich zápiskov i spomienok rodnému kraju. Tiež jeho manželka Emília Polónyová pochádzala z Pukanca, takže sa sem často i s deťmi vracali, stretávali sa s rodinami, prechádzali sa po uliciach, vybavovali si, kto kde býval, remeslá a i.

Jubilant celý svoj pracovný život prežil v Bratislave, kde sa vyučil za telekomunikačného mechanika. Do dôchodku odišiel z postu námestníka pôšt a telekomunikácií.

Aj vo vysokom veku miluje prácu v záhrade a vo vinici. Zaujíma sa o dianie okolo seba, má ešte množstvo plánov do budúcnosti. Z návštevy z Pukanca bol nadšený, niekoľko hodín zabával spoločnosť svojimi príbehmi a životnou filozofiou.

Pánovi Schultzovi by sme chceli znova zaželať veľa pekných dní a rokov pri písaní jeho vzácnych spomienok a pamätí.

Za Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa
a pukanskej histórie
Mgr. Ľudmila Ponická, rod. Schvarcová