Zomrel Igor Bázlik

     So zármutkom sme prijali správu, že dňa 18. 11. 2023 zomrel v Bratislave známy hudobník a skladateľ Igor Bázlik. Počas svojho života zložil množstvo diel z oblasti tanečnej hudby, ale tvoril aj vážnu hudbu, opery a hudbu k filmom. Spolupracoval s mnohými spevákmi a hudobnými telesami. Málokto však vie, že zanechal stopu aj v našom mestečku.

     Pri príležitosti osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Pukanci zložil hudbu k oslavnej piesni na text Andreja Chudobu „Otvor sa brána“. Na úvod osláv ju v auguste 1975 zaspieval spevácky zbor Hron z Banskej Bystrice. Igor Bázlik účinkoval ako klavirista aj v kultúrnom programe počas Pukanských remeselníckych trhov. Slovenský rozhlas si pripomenul jeho život a tvorbu v programe Túto hudbu mám rád, v nedeľu 26. 11. 2023 o 10.00 hodine.

     Igor Bázlik mal k Pukancu vzťah cez svojho otca Jaromíra Bázlika.

     Jaromír Bázlik sa narodil v Pukanci 26. augusta 1909  ako syn Michala Bázlika, evanjelického farára a Anny, rodenej Sekanovej, dcéry známeho učiteľa a národovca Samuela Sekana. 

     Po predčasnej matkinej smrti, Jaromíra aj s mladšou sestrou Aničkou vychovávali starí rodičia Sekanovci a v Pukanci vychodil aj ľudovú školu. Potom ho otec, pôsobiaci ako kňaz vo Zvolenskej Slatine, zapísal na gymnázium v Banskej Bystrici. Býval v rodine Bellušovcov (Emil Belluš, známy slovenský architekt), ktorí udržiavali spoločenský styk s rodinou Andrašovanovcov (Tibor Andrašovan, hudobný skladateľ). Tu pokračoval jeho kontakt s hudbou a umením aj cez svojich profesorov. Sám bol hudobne vzdelaný a vždy rád hrával na klavíri.

     Hoci Jaromír vyštudoval právo v Prahe a v Bratislave a až do odchodu na dôchodok sa venoval tomuto povolaniu, vždy mal blízko k hudbe, divadlu a organizoval v Banskej Bystrici rôzne kultúrne podujatia. Roky pôsobil ako spevák v súbore Hron v Banskej Bystrici a významne sa zapojil aj do prípravy monografie Pukanca, ktorá vyšla v roku 1975. Spolupracoval na kapitolách – Pukanec v zrkadle tlače 19. storočia, Najstaršie stopy kultúry, Významné osobnosti, Vzťahy národných dejateľov k Pukancu, Spolkový život a divadelná činnosť.

     Rád sa vracal do Pukanca na miesta svojho detstva a prispieval aj do pukanského Klebetníka. Jeho manželkou bola Blanka Andrašovanová, učiteľka hudby a k umeniu viedli aj svojich synov Igora a Miroslava, ktorý bol docentom na FFUK v Bratislave. JUDr. Jaromír Bázlik zomrel v Banskej Bystrici v januári 1997.

Jaromír Bázlik, Blanka r. Andrašovanová
Jaromír Bázlik, maturant
Michal Bázlik, Anna r. Sekanová

Mgr. Darina Palkovičová