Tabule k osobnostiam na pukanských cintorínoch

Začiatkom novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Naše občianske združenie sa tento rok rozhodol zvýrazniť spomienku na niektoré osobnosti Pukanca, ktoré svojím životom zanechali stopu v našej obci. Počas prvej etapy tohto projektu sme sa venovali osudom desiatich osobností z rôznych oblastí pôsobenia. Príbehy a získaný materiál sme spracovali do informačných tabúľ, ktoré sme následne osadili vedľa ich hrobov. Na každej je možné nájsť dátumy narodenia i úmrtia, fotografiu a stručný popis života.

Na spodnej časti je umiestnený QR kód, pomocou ktorého sa ľahko dostanete na našu webstránku, kde si o danej osobnosti môžete prečítať oveľa viac. Okrem textu je k dispozícii aj viacero fotografii, pri niektorých aj rodokmene.

Na starom cintoríne bolo počas prvej etapy osadených šesť tabúľ, pri hrobe Viliama Sovku, odbojára v SNP, pána učiteľa Samuela Sekana, botanika Samuela Kupčoka, škridliara Alexandra Szluku, ev.a.v. farára Martina Bujnu. Pukanských mestských kapitánov si pripomíname prostredníctvom Samuela Cibulku.

Tabule na novom cintoríne sú pri hrobe pani učiteľky Zuzany Hrúzovej, vedca a botanika Daniela Kovalovského a Martina Korbeľu, bojovníka proti fašizmu a generálporučíka ČSĽA.

Veríme, že našou prácou priblížime návštevníkom cintorínov zaujímavé osudy našich rodákov a že ich životné posolstvá a skutky neupadnú do zabudnutia.

Karin Klinková