Rozlúčka s našou členkou Zuzanou Bahnovou

Dnes sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás opustila naša členka, dcéra režiséra Vladimíra Bahnu, pani Zuzana Bahnová.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 6. novembra 2023 v obradnej sieni Krematória v Bratislave.

Nech odpočíva v pokoji.