Zuzana Hrúzová

učiteľka, kultúrno-osvetová pracovníčka

9.2.1910 Pukanec – 17.1.2001 Levice

Patrila k prvým absolventom miestnej meštianskej školy. Vyštudovala na Štátnom učiteľskom ústave v Leviciach.  V rodnej obci pôsobila od r. 1940 na ZŠ až do odchodu do dôchodku. Pracovala v rôznych spolkoch, nacvičovala a hrávala divadlo, prekladala z ruského jazyka. Zapisovala miestne zvyky a udalosti. Bola spoluautorkou monografie Pukanec.