Viliam Sovka

odbojár v SNP

6.1.1895 Pukanec – 17.12.1944 Kremnička

K významným predstaviteľom protifašistického odboja v Pukanci sa radí aj Viliam Sovka. Do odboja sa zapojil prostredníctvom svojej účasti v Revolučnom národnom výbore.

Narodil sa 6.1.1895 rodičom – čižmárovi Michalovi Sovkovi a Zuzane Švihranovej. Otec mu zomrel, keď mal 9 rokov a matka v roku 1918 ako 47 ročná. 14-ročný Viliam sa v živote nestratil. Z Pukanca odišiel pracovať do štátnej poštovej služby. Po uzavretí manželstva 7.11.1920 so Štefániou Mathé (19.9.1892-16.6.1945) z Veľkého Šariša sa vrátil ku svojmu pôvodnému povolaniu – krajčírskemu remeslu. Pracoval húževnato, no remeslo upadalo.

Aj v týchto ťažkých časoch sa zaujímal o veci verejné v Čítacom spolku, kolportoval slovenské knihy, nacvičoval divadlá. Bol členom Matice slovenskej.

Ako činorodý človek sa zúčastnil SNP. V miestnom RNV sa stal najprv zástupcom veliteľa milície, neskoršie veliteľom. Bol spoľahlivý, neúplatný, dôsledný a statočný. Keď nemecké vojsko ohrozovalo Pukanec zo severu od Banskej Štiavnice a nahovárali ho, aby opustil rodnú obec, mal iba jednu odpoveď: „Však sme nespravili nič zlého.“

Dôveroval, lebo nepoznal nepriateľa. 1.11.1944 bol zaistený v domácom väzení. O 5 dní bol prepustený a potom znova zatknutý. Spolu s Danielom Zelienkom a Oliverom Bakošom boli odvedení do Banskej Štiavnice a odtiaľ 23.11.1944 boli deportovaní do Banskej Bystrice. Tam bol väznený do 17.12.1944. V tento deň bol z cely odvedený a v neďalekej Kremničke tajne zastrelený. Nikto nevedel o poprave Viliama Sovku, ani jeho spoluväzni, ktorým zostalo len zlé tušenie.

Až po vojne pri otváraní spoločných hrobov našli v jednom z nich Viliama Sovku. Identifikovali ho ľahko, lebo v šatách mu našli legitimáciu s fotografiou. Po exhumácii previezli jeho telo 27. júna 1945 do Pukanca, kde bol pochovaný.

Pohreb bol veľkolepý, rakva bola vystavená v zasadacej sieni Obecného domu. S nebohým sa lúčili za MNV Alexander Hruškovic, za ONV Ján Teliar, za Levice Ladislav Bašta a iní. Pohrebné trovy uhradila obec. MNV postavilo pomník, na ktorom sa nachádza nápis:

„ČINY VAŠE SLÁVOU ZVONIA NA PAMÄŤ VEČNÚ HOJ, HRDINOVIA!“