Úmrtný list z 13. január 1902

Ú m r t n ý l i st

Nasledovné pojednanie, ktoré vo zväzku II, strana 107 u Cisárskeho súdu v Tange v znení ríšskeho zákona zo dňa 4. mája 1870 vedeného registra smrtných udalostí je zavedené, ktoré slovne znie nasledovne:

Číslo 1.
/asi prvý zápis v tom roku – JZ/

Prejednané v Tange, trinásteho januára, roku tisíc deväťsto dva Predo mnou, podpísaným úradníkom, udialo sa dnes v úradovni

  1. tajomník gouvernementu Paul Gadski, 30 ročný
  2. pisár Ludwig Kriegsman, 26 ročný

obidvaja bytom v Tange jednoznačne objasňujú, že dňa trinásteho januára tisícdeväťstodva o 6. hodine predpoludním v Tange umrel:

Samuel Schikety, tridsaťosem ročný, bytom v Tange, narodený v Pukanci, Uhorsko, syn poľnohospodára Michala Schikety a jeho manželky Kataríny, rodenej Záhorskej. Ďalšie nie je známe.

Toto predmetné pojednanie prečítané a hore uvedenými podpísané bolo. Uzatvorené ako je hore uvedené.
podpísaný Paul Gadski
podpísaný Ludwig Kriegesmann

podpísaný okresný cisársky sudca Vortisch
Týmto sa na verejnú známosť a pod pečaťou a podpisom vystavuje. Tanga, dňa 13. januára 1902

Cisársky okresný sudca

Vortisch v. r.

Vosková okrúhla pečať: Cisársky súd východoafrického poručenského územia

/Dokument z časti predtlačený, z časti dopísaný perom, nemecky/

S ú p i s

1 klobúk
2 biele kabáty
1 žlté nohavice
1 pár kožených topánok
1 pár ponožiek
1 vreckový nožík
4 pollibry šterlingov
3 desaťfrankovky
16 rupií
49 pesos
1 európsky tmavý oblek
5 košieľ
1 pásikavý ľanový kabát
1 nohavice
1 traky
1 uterák
2 kefy na topánky
1 obťah na klobúkovú krabicu 1 malá vlnená prikrývka

Tanga, 1. marca 1902

Za správnosť

Gadski v. r.

Okrúhla mokrá pečať:
Cisársky súd východoafrického poručenského územia

/Súpis pozostalosti po S. Šikeťovi je písaný nemecky perom, úhľadným písmom, rukopis je asi totožný s písmom na úmrtnom liste./