Rodokmeň Samuela Šikeťa

BÁTOVCE:
I. sobáš.3.2.1686 Bát. 1. Lukáš Šikeť (n.1654, z. 4.3.1714, mlynár) + Magdalena Pagel (n.1662, z.4.1.1722) otec Pavol
Pagel
Deti: 1.1. n.16.2.1687 Juraj Šikeť z.18.1.1745
Pozn.: Sobáš 1.1.Juraj Šikeť (mlynár v Hor. Žemberovciach) s Annou N. nie je v bát. matrike uvedený.
Deti: 1.1.1. n.11.10.1711 Magdalena Šikeťová, Bátovce
1.1.2. n.18.8.1715 Mária Šikeťová, Bátovce
1.1.3. n.3.9.1727 Michal Šikeť, Bátovce
1.2. n.1692 Magdalena Šikeťová z.3.10.1710
1.3. n.25.11.1696 Ján Šikeť z.24.11.1711
1.4. n.6.8.1699 Lukáš Šikeť z.?
1.5. n. 10.6.1710 Vavrinec Šikeť z.22.3.1714

II. sobáš Pozn.: Sobáš 1.4. Lukáš Šikeť (mlynár v Jalakšovej) s Magdalenou N n.1700, z. 6.7.1746 nie je v bátovskej
matrike uvedený.
Deti: 1.4.1. n.2.2.1729 Mária Šikeťová, Jalakšová
1.4.2. n.30.1.1731 Lukáš Šikeť, Jalakšová

BOHUNICE
III. sobáš 2.2.1755 Bohunice 4.2. Lukáš Šikeť n.30.1.1731 Jalakšová. z.21.8.1801 Bohunice + Mária Mrázová n.27.12.1733, z.13.2.1791 Bohunice
Deti: 4.2.1. Almáš n. 1756 Zuzana Šikeťová sob.29.5.1775 Boh.+ vd.Štefan Abaffi, Čankov
4.2.2. Almáš n.cca 1758 Ján Šikeť sob. 22.11.1778 Pukanec + Mária Vavreková
4.2.3. Almáš n.10.3.1762 Pavol Šikeť ?
4.2.4. Almáš n.2.8.1764 Andrej Šikeť ?
4.2.5. Almáš n.5.1.1766 Mária Šikeťová sob. 3.5.1783 Bohunice + Matej Udaj, mlynár
4.2.6. Bohunice n.22.3.1770 Juraj Šikeť

IV. 1. sobáš 20.1.1788 v Pukanci 2.6. Juraj Šikeť n.22.3.1770 Bohunice,z. 10.10.1831 Pukanec + Zuzanna Cibulková n.18.12.1770, z.5.11.1807 Pukanec
Deti: 2.6.1. Bohunice n. 1.6.1790 Ján Šikeť z. 22.5.1795 Bohunice
2.6.2. Bohunice n. 26.2.1793 Samuel Šikeť z. ?
2.6.3. Bohunice n. 15.2.1795 Juraj Šikeť 1.sob.1.2.1818 Pukanec + Zuzana Jagoda 2.sob.16.1.1859 Pukanec vd. uhliar + Katarína Lenner
2.6.4. Bohunice n. 16.9.1798 Zuzana Šikeťová z. 27.10.1801 Bohunice
2.6.5. Bohunice n. 10.9.1801 Mária Šikeťová Sob. 23.1.1825 Puk. + Matej Gombkötö
2.6.6. Bohunice n. 18.12.1803 Ján Šikeť z. 24.12.1811 Pukanec

PUKANEC
V. 2. sobáš 21.2.1808 v Almáši 2.6. vdovec Juraj Šikeť n.22.3.1770 z.10.10.1831 +Judita Kollárová n.1791 Almáš, z.
18.11.1834 Pukanec
Deti: 2.6.7. Zuzana Šikeťová n.17.2.1809, z.14.4.1859 + sob.25.11.1829 + Ján Schwarz
2.6.8. Pavol Šikeť n.17.2.1811, z.4.10.1813
2.6.9. Michal Šikeť n.4.2.1816, z.1.2.1849
2.6.10. Judita Šikeťová *20.5.1822,

VI. sobáš 16.2.1835 v Pukanci 6.9. Michal Šikeť n.4.2.1816, z.1.2.1849 Pukanec + Zuzana Schwarzová n.15.8.1816
Pukanec, z.?
Deti: 6.9.1. Michal Šikeť n. 17.1.1836, z. 15.4.1894 Pukanec
6.9.2. Jozef Šikeť n. 10.3.1838 Pukanec, z. ?, sob. 17.11.1863 + Zuzana Bendová
6.9.3. Ján Šikeť n. 20.3.1842, z. 25.12.1889 Pukanec
6.9.4. Pavol Šikeť n. 18.2.1844 Pukanec, z. ?, sob. 30.1.1870 +Zuzana Lukáčová
6.9.5. Anna Šikeťová n. 17.2.1845, Pukanec, z. ? sob. 12.8.1866 + Pavol Lenči

VII. 1. sobáš 18.2.1860 v Pukanci 9.1. Michal Šikeť n. 17.1.1846, z. 15.4.1894 Pukanec + Katarína Záhorská n.22.1.1838,
z. 16.2.1865 Pukanec
Deti: 9.1.1. Samuel Šikeť n.7.8.1863 Pukanec, z. 13.1.1902 Tanga, Tanzánia

VIII. 2. sobáš 18.2.1860 v Pukanci 9.1. Michal Šikeť n. 17.1.1836, z. 2.5.1877 Pukanec + vd. Katarína Kováčiková n.
17.5.1833, z. ? Pukanec
Deti: 9.1.2. Ján Šikeť n. 28.5.1867, z. ? Pukanec
9.1.3. Michal Šikeť n. 17.7.1869, z.16.8.1882 Pukanec

Vypracoval: Ladislav Maľa, 2013 – 2014