List z Viedne 29. februára 1892

S. Šikeť

Bindermeister (debnársky majster)

Wien, /V., Reinprechtsdorferstrasse Nr. 46/ III. Beatrxgasse 1.

Wien, 29. február 1892

Moja milá rodinka,

Pozdravujem Vás všetkých spolu a vinšujem Vám zdravia od pána Boha, ja som chvalabohu
zdravý.

Dávam Vám skrze týchto pár riadkov na známosť, že som zase začal debnárstvo viesť. Krčmu som predal. Vám to pravda čudne padne, že som pred štvrť rokom debnárstvo zanechal a krčmu kúpil, myslíte si, že som už o všetko prišiel? Nie, ja som za ten čas všetok Wekzeug /náradie/ mal zachránený. Bol som predtým tej mienky, že budem obidvoje viesť, ale to mi nešlo. Prečo? Preto, lebo jeden človek samotný, rozumie sa, nemôže dva Geschäfti (obchody) viesť a na cudzích ľudí sa nemôže zveriť. Teda mám už dve remeslá v rechte, na krčmu mám Concessiu /koncesiu, povolenie/ a na debnárstvo Gewerbeschein /ipar igazolvany, živnostenský list/. Tieto dve môžem bárskedy sprevodzovať.

Preto Vám netreba horekovať ani hlavu si lámať, že čo zo mňa ešte bude? Zo mňa bude, aj musí byť voľačo, a pritom ja nielen pre seba špekulujem, ale aj na to myslím, aby aj Vám mohol spomôcť, až budete chcieť Vaše hniezdo tam zanechať.Tak Vám budúcim časom môžem všetkým spomôcť, aj Vás z biedy vytiahnuť.

Čo mi ale k tomu chybuje? Len dobrá opaterná spoločnica, lenže dnes sa tvrdo najde vo svete, ktorá by mne pasovala, t.j. ktorá tie mienky by mala ako ja sám, na to hľadieť , aby majetok nie vždy menší, ale väčší bol. Proboval som už ich pár. Na taký spôsob – po oboznámení sa s ňou zaviedol som ju do sklepu /obchodu/, aby si vybrala voľačo, ja jej to kúpim. Čos i myslíte, čo si každá vybrala? Také veci, čo nebolo hodné fajku tabaku a za to hodne peňazí koštovalo. Tú som hneď poznal, ty si nie pre mňa žiadna gazdiná súca, len to kúpiš, čo je najdrahšie a najhoršie, nemám teraz toľko peňazí pri sebe. Daj si to odložiť na zajtra, prídeme zas a kúpime /myslím si bozaj ma v riť/.

Tak je, vidíte dnes, s tými ženskými osobami /pravda v Pukanci nie, ale ja by ani tú nemohol potrebovať/. Ja som už pár razy do novín dal vytlačiť, aj som dostal listy, s 3 – 4.000 zl. sa mi oferuvali /ponúkali/, ale ja som každú hneď z listu vyrozumel čo má za náturu.

Aj kuchárku som poslal preč,, lebo ako na počiatku spravodlivá bola , tak do konca vždy horšie šafárila. No, tak nebudeme dobrí ďalej, tu máš laufpass /výpoveď/. Tak som len samotný a krčmu preto predám, pravda som aj zarobil na nej asi 100 zl. Tak som si umienil, že krčmu dovtedy nekúpim, kým svoj vlastný dom nemám a ženu v ňom, potom môžem naraz dve remeslá viesť.

Trafil sa mi tu jeden malý dom kúpiť vonku na predmestí za 3000 zl. Aj som dal závdavok 500 zl., ale pod tou výnimkou /podmienkou/, že tie peniaze – 3000 zl. – musím naraz zložiť, lebo ten istý odcestuje do svojej vlasti.

Mne chybuje len 500 zl. do tej sumy, pokiaľ tie nemám, nemôžem ho prevziať. Teda som si pomyslel, že ty brat by si mi mohol čo najskorej obstarať 400 zl. a švaghor 100 zl., a pár zlatých, čo mi ešte chybuje, tie zatiaľ nastískam. Až potom, keď bude dom na mňa, môžem si už bárskde požičať a až brat a aj švagor majú potrebu na ne, môžem im zase naspäť požičať.

Teda prosím Vás, brat aj švagor, postarajte sa mi teraz čo najskorej o tie peniaze, lebo ja som závdavok už dal na dom a taká príhoda sa mi tak ľahko neprihodí, vo Viedni dom za 3000! To je nájdená vec, ten by boli už aj 20 razy kúpili /predali/, keby som bol nedal dobrý závdavok. Odpíšte mi hneď, na ktorý čas asi môžem tie peniaze očakávať? Čím skorej tým lepšie, rád by som, keby na jar Vás mohol sem došikovať a a Vám môj dom aj ženu v ňom preukázať.

Starú matku som už dávno sem chcel došikovať, kým som mal krčmu, ale moja kuchárka ma odhovárala, že čo by tá tu robila, keď nezná nemecky, tu by ani tak neprivykla /to ona ale len zato aby nemal kto na ňu dozerať, ale ja som hneď pobadal a vystrčil ju von/. Teraz nedržím nikoho iba jedného učňa a mám len mesačný kvartieľ zatiaľ, kým sa do vlastného domu budem môcť presťahovať, len Vás prosím, brat aj švagor, postarajte sa mi čo najskorej o tie peniaze a odpíšte mi kedy a ako. S Bohom

S Šikeť
Bindermeister
Wien III Beatrixgasse 1