Samuel Sekan

učiteľ, národovedec

6.12.1859 Pukanec – 2.3.1928 Pukanec

Narodil sa 6. decembra 1859 a väčšinu svojho života pôsobil v Pukanci. Po stredoškolských štúdiách v Banskej Štiavnici a Učiteľskom ústave v Leviciach pracoval krátko v Dobrej Nive a v Hodruši. Od roku 1884 učil v Pukanci, bol obľúbený a rešpektovaný väčšinou obyvateľov.

Bol prísny, ale dobrého srdca a spravodlivý pedagóg. Učil láske k slovenskému ľudu, nacvičoval básne i piesne a tak vychovával uvedomelé slovenské generácie. Pracoval v rôznych spolkoch, v hasičskom zbore a po roku 1900 v Evanjelickom čítacom spolku. Od roku 1907 každý rok režíroval divadlá (okrem vojnových rokov). Svojou neúnavnou činnosťou sa stal známym v celej vtedajšej hontianskej župe – ako dozorca cirkvi, v Matici, Živene, v Slovenskej lige. Na poli národohospodárskom sa venoval obecnej štepnici, kde pestoval osvedčené druhy stromov, a tak povzniesol pukanské ovocinárstvo.

učiteľ, národovec, kultúrno-osvetový pracovník

Po svojom penziovaní pracoval ako účtovník v Pukanskej ľudovej banke. Po vzniku Československej republiky sa s elánom pustil do osvetovej práce a zaúčal do nej aj mladších. Ostala po ňom bohatá knižnica a archív.

Zomrel v Pukanci 2. marca 1928, kde je aj pochovaný.

dom S. Sekana v súčasnosti