Pavel Všudyslav Ollík

štúrovec, literát, advokát

28.6.1818 Pukanec – 8.12.1890 Banská Štiavnica

Významný kultúrny a politický činiteľ, zanietený národovec, štúrovský spisovateľ Pavol VšudyslavOllík sa narodil 28. 6. 1818 v Pukanci, kde navštevaval aj ľudovú školu. Neskôr v r. 1829-1833 študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, v r. 1833-1834 v Šoproni. V rokoch 1834-1837 študoval právo na Kráľovskej akadémii v Bratislave, kedy sa zapísal do do Slovenskej študentskej literárnej spoločnosti a dostal sa aj do Štúrovej blízkosti.

Spolu s Albínom Bohuslavom Vrchovským a Benjamínom Pravoslavom Červenákom založili tajný spolok Vzájomnosť. V intenciách Vzájomnosti rozvíjal činnosť aj medzi študentmi v Banskej Štiavnici. Počas štúdia na  Banskej a lesníckej akadémii sa zaslúžil o oživenie Ústavu československého, kde sa za jeho predsedníctva konali prednášky zo slovenskej gramatiky a histórie. V r. 1843 získal v Pukanci miesto podnotára. Aktívne sa zapojil do buržoáznej revolúcie v r. 1848-1849, kedy bol zvolený za richtára Pukanca. Pre urážku cisára bol odsúdený na trest smrti, ktorý bol neskôr zmenený na 15 rokov väzenia v Petrovaradíne. V r. 1858 bol amnestovaný a začal pôsobiť v Banskej Štiavnici ako advokát. Na evanjelickom lýceu založil Ollíkovské štipendium so základnou istinou 2400 zlatých určených predovšetkým študentom z Ollíkovskej rodiny a študentom z Pukanca.  Podľa jeho priania odkázal financie aj rôznym spolkom a inštitúciám  – evanjelickej cirkvi, evanjelckému lýceu a i. Zomrel v Banskej Štiavnici 8.12.1890  a je pochovaný na evanjelickom cintoríne Nad Klopačkou.

Publikácie P.V.Ollíka:                Zňenadála – divadelná satirická veselohra

                                                    2 divadelné hry – archív Matice slovenskej

Články v časopisoch:                  Plody,Cityvděčnosti, almanach Zora