Martin Korbeľa

Bojovník proti fašizmu, tankista, generálporučík ČSĽA

25.6.1921 Pukanec – 1.8.1991 Pezinok

V septembri 1941 narukoval do armády Slovenského štátu. Po absolvovaní výcviku bol odvelený na východný front ako člen tankovej čaty. 8.6.1943 prešiel aj so svojim tankom k partizánom na územie Sovietskeho zväzu. Bojoval po boku kpt. J. Nálepku, neskôr pod velením gen. Ludvíka Svobodu. Po oslobodení študoval na Akadémii obrnených a tankových vojsk.  Bol držiteľom 26 bojových a štátnych vyznamenaní.