Mária Schultzová

Mária Schultzová

Po prekonaní nemalých ťažkostí, v roku 1975 vydalo Vydavateľstvo Osveta v Martine jedinečnú, doteraz neprekonanú monografiu Pukanca, známu Pamätnicu. Jej zostavovateľ, Ján Zamboj, a ďalších 20 zanietených spoluautorov do nej vložilo celé svoje srdcia. Autorkou malej kapitoly v tejto publikácii, pod názvom Zaujímavosti a rekreačné možnosti v okolí Pukanca (s. 57 – 61), je nenápadná, obetavá, menej známa Mária Schultzová. Dňa 5. júla 2013 uplynie od jej narodenia 108 rokov a 5. augusta 34 rokov od jej smrti.


Mária Schultzová sa narodila v Pukanci ako posledné, 7. dieťa v chudobnej rodine kolára Jána Schultza a Anny, rodenej Ivanovičovej. Jej najstarší súrodenec Ján Schultz (1892-1976), pedagóg, v tom čase náš najlepší odborník v stenografii (rýchlopise) preslávil túto rodinu, i Pukanec, ďaleko za hranicami našej vlasti. Mária navštevovala základnú školu v Pukanci, meštiansku školu v Banskej Štiavnici a učiteľský ústav v Leviciach. Namiesto maturity musela absolvovať liečenie tuberkulózy vo Vysokých Tatrách. Po čiastočnom zlepšení zdravotného stavu sa vrátila domov. V dôsledku komplikovanej zlomeniny nohy už do smrti krívala a bola odkázaná na palicu. Žila v Bratislave, kde po návrate z ruského zajatia, pôsobil aj jej brat Ján.

Zamestnala sa najprv v kníhkupectve, neskoršie v presídľovacom úrade a v časoch vojnovej Slovenskej republiky bola správkyňou stredoškolského internátu v Bratislave na vtedajšej Prayovej, terajšej ulici 29. augusta.Neskoršie sa vrátila do Pukanca, aby doopatrovala svoju matku, ktorá zomrela v roku 1955.
Tu našla náplň svojho života v spolkovej činnosti. Pracovala v Živene, v Červenom kríži, kde bola roky funkcionárkou. Pracovala tiež v pukanskej odbočke Matice Slovenskej. Organizovala kultúrne podujatia a zájazdy. Neustále sa vzdelávala. Známemu pukanskému archivárovi, jednému zo spoluautorov Pamätnice, Jánovi Králikovi staršiemu (1892-1973), pomáhala spracovávať a prepisovať jeho početné práce. Na fotografii Jána Králika st. je sympatická, usmievavá Mária Schultzová pri oberačkách hrozna v roku 1930 so svokrom Jána Králika st., Jánom Vavríkom (1863-1948).
Z maďarčiny preložila prvé listy, ktoré písal pukanský cestovateľ Samuel Šikeť (1863 Pukanec-1902 Tanzánia), svojmu bratovi spočiatku po maďarsky a ktoré sa stali predmetom záujmu ďalších spracovateľov. Eugen Gindl oboznámil s nimi čitateľov týždenníka Život (č. 24 – 39/1973) a PhDr. Michal Eliáš, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry Matice slovenskej v Martine, spracoval o tomto pukanskom svetobežníkovi literárne pásmo pre Slovenský rozhlas. Mária Schultzová dožila svoj život v Pukanci so svojimi slobodnými sestrami Annou a Katarínou. Zomrela v bratislavskej nemocnici, ale pochovaná je v Pukanci.

Ing. Milan Pálka, 9.6.2009, písané pre Pukanské noviny
(s opravou výročí narodenia a úmrtia v r. 2013 red.)

Mária Schultzová
Mária Schultzová