Ing. Milan Pálka

Ing. Milan Pálka

popularizátor histórie a osobností Pukanca

Ing. Milan Pálka sa narodil 21.12.1927 v Novej Bani. Jeho pukanské korene sú spojené s prastarým otcom, pukanským rodákom Michalom Cibulkom (1823 – 1886), ktorý sa v roku 1850 presťahoval do Novej Bane, kde si zariadil garbiarstvo a v roku 1852 sa oženil so Zuzanou Ollíkovou, dcérou pukanských prisťahovalcov. Starou matkou mu bola Anna Graczová, dcéra národovca, ktorý vo svojom dome prijímal J. Haška, Andreja Kmeťa, Martina Kukučína a iných. Ing. Pálka bol veľkým pukanským patriotom.
Milan Pálka začal podrobný genealogický prieskum pukanských rodov, podnietil k tomu aj mnoho ďalších rodákov. Svoje poznatky z výskumu publikoval v rokoch 2006 – 2010 v Pukanských novinách a v Pohroní, čím prispel k rozvoju historického povedomia a záujmu o lokálnu históriu pukanských občanov, rodákov a priaznivcov Pukanca.


Zaoberal sa osobnosťami, ktoré mali nadnárodný dosah a výskumom ich vzťahov k Pukancu napr. Šándorom Petöfim (Alexander Petrovič) – Pohronie č. 41/2007, Martinom Bujnom a jeho synom Ivanom, slovenským evanjelickým farárom v rumunskom Nadlaku, ktorý sa stal družobným mestom Pukanca.

Zmapoval rod Holubyovcov v Pukanci, z ktorého vzišlo v 19. storočí mnoho vynikajúcich osobností, spriaznených s ďalšími významnými slovenskými rodmi, ako boli Holéczyovci, Jurkovičovci, Royovci, Štúrovci. a iní.


Významne prispel k zachovaniu pamiatky o návšteve Pukanca významného svetového autora, českého spisovateľa Jaroslava Haška. Impulz, ktorým Ing. Pálka podnietil záujem o konkrétnu históriu a dedičstvo predchádzajúcich generácií Pukančanov ožil aj v založení občianskeho združenia Samuela Šikeťa a pukanskej histórie a v  jeho aktívnej kultúrnej a osvetovej činnosti.
Ing. Milan Pálka zomrel v Bratislave 5. 7. 2011 vo veku 83 rokov.
S ohľadom na prácu v oblasti obnovy historického povedomia a hrdosti dnešných obyvateľov Pukanca na svojich slávnych rodákov a ich dielo nielen v materiálnej sfére, ale aj v duchovnej oblasti, navrhla Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie udeliť čestné občianstvo obce Pukanec in memoriam pánovi Ing. Milanovi Pálkovi.
Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pukanci dňa 22.6.2015.