Dr. Ing. Július DEMICHER

Dr. Ing. Július Demicher

svetový ekonóm

12.augusta 2014 sa dožil v Kanade významného životného jubilea 90 rokov náš pukanský rodák Dr. Ing. Július DEMICHER.

Dr. Ing. Július DEMICHER

Ako absolvent elitnej švajčiarskej univerzity v Ženeve s obhájením doktorskej dizertácie v Neuchateli,  znalec  ôsmich svetových jazykov by mal mať ako ekonóm slušnú budúcnosť aj vo vtedajšom Československu a bol by určite pre svoju  vlasť prínosom, ale po februári 1948 označený ako buržoázny živel bol nežiaduci, vyhodený z práce,  bol mu zrušený cestovný pas a jeho rodičom boli majetky protiprávne odňaté. Následkom týchto politických skrivodlivostí  sa odhodlal s kolegom na  riskantný prechod „za slobodou“, ktorá viedla na západ cez mimoriadne stráženú  sovietsku okupačnú zónu v Rakúsku.

Dr. Ing. Július DEMICHER ako erudovaný ekonóm prešiel mnohými významnými postami v svetovo známych firmách v Európe, Južnej Amerike, USA, Turecku a Kanade ako napr. riadiaca funkcia hlavného ekonóma, finančného riaditeľa, generálneho riaditeľa, člena správnych rád, viceprezidenta…  (napr. v Massey-Ferguson Ltd., U.S. Steel International Company, Hudson Bay Oil and Gas Company…), až po post člena výkonného výboru a kontrolóra rezortu obchodu pri Federálnej vláde v Kanade.

Demicherovská vetva, ktorej predkovia žili v Banskej Bystrici, prišla do Pukanca pred takmer dvesto rokmi. Za hrdinské protiturecké činy boli ich predkovia kráľom Leopoldom I. Habsburským 16.mája 1663 povýšení do stavu šľachtického, o čom svedčia originálne listiny a rodinný erb. Vlastníkom rodinného erbu je Július Demicher. Jeho otca Júliusa Viliama Demichera ( 1883-1965 ) si starší Pukančania pamätajú ako známeho veľkoobchodníka s vínom a veľkopodnikateľa v oblasti poľnohospodárskych produktov. J. V. Demicher bol ženatý so Zuzanou Prandorfi (1893-1957) a mali ešte dcéru Elenu (1913-1995). Jeden z predkov Prandorfiovcov – Tomáš Prandorffer „de Bakabánya“ bol v r. 1546 provizorom Prešporského hradu a v r. 1549 mal funkciu prefekta Levického hradu, čo dokladajú aj existujúce šľachtické erbové pečate. Rodina bývala na Námestí Mieru číslo 23.


Dr. Ing. Július DEMICHER  i napriek vysokému veku nezaháľa, ale v oblasti ekonomiky pracuje ďalej.


Želáme mu do ďalších rokov pevné zdravie, aby mohol i naďalej plniť svoje predsavzatia.

Ladislav Kováčik