10 Rokov Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie

Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie si v roku 2022 pripomína 10. výročie od jej založenia.

Zároveň si aj symbolicky pripomíname minulé storočia, ktoré naša Spoločnosť stihla zmapovať, a tak ich sprítomňovať aj našim rodákom a priateľom Pukanca, veď také vzácne GENIUS LOCI (atmosféra, kolorit) nemá len tak hociktoré mestečko, či obec a mali by sme byť na to nielen hrdí, ale aj niečo pre to urobiť.

Myšlienka založiť historickú spoločnosť vznikla v r. 2012, po stretnutí pukanských rodákov z Čiech a Slovenska. Uvedomili sme si (L. Maľa, L. Kováčik), že od čias S. ŠikeťaS. Kupčoka, stratili Pukančania najmenej 100 rokov, ktoré boli priaznivé na zber historických faktov a artefaktov. Veď také rozšírené remeslo, ako bolo garbiarske, nevieme už tak podrobne zmapovať. Po hlbšej úvahe sa nám predsa len vynorí niekoľko osobností, ktoré v 20. storočí po sebe zanechali trvalý odkaz. Nepochybne to boli tvorcovia pamätnice Pukanca, Ján ZambojkolektívZuzana Hrúzová. Zanechala nám neoceniteľné písomnosti, v ktorých zaznamenala život osobností , opisy zvykov, spôsob obliekania, stravovania a každodenného života našich predkov. Z jej zdrojov čerpáme aj v súčasnosti.

Vďaka pozitívne mysliacim a nadšeným aktívnym rodákom, rodáčkam a priateľom Pukanca (M. Gembešová, D. Palkovičová, Ľ. Ponická, Ž. Mozolová, S. Zamboj, P. Klinko, M. Slivkaďalší), za podpory Obecného úradu (J. Kováčik, J. Rievaj a zamestnanci) a ďalšími spolupracovníkmi (V. Šárnik, M. Ďurčinka, M. Schubertová, D. Hudobová, A. Chylová, J. Herczegová, J. Gregor, K. Zozuľáková, A. Bartovicová, S. Fontányi, P. Zimana ďalší) sa nám prostredníctvom nami založeného, hojne navštevovaného a vysoko profesionálneho múzea, podarilo prezentovať sa zaujímavými expozíciami, tematickými výstavami, vydaním knihy a tlačovín  (Pukanskuo nárečia, brožúr Štamposký jarok, a iné),  a sprístupnením historických turistických miest (náučný chodník pukanské moruše, Štamposký jarok a i.)

Slávnych rodákov sme si pripomenuli aj inštalovaním pamätných tabúľ, ale tých slávnych je v našom rodisku toľko, že by sme mohli „mestečko“ takmer celé, zaplniť tabuľami. Tiež pripomíname, že za prispenia obce sa podarilo zrekonštruovať a inštalovať na námestí historickú „síkačku“ s expozíciou hasičskej histórie. Na upevnenie povedomia k Pukancu Spoločnosť organizuje aj pravidelné stretávania rodákov a priateľov v Bratislave a v Prahe.

Najväčšiemu slovenskému cestovateľovi XIX. storočia Samuelovi Šikeťovi, ktorému nedali upadnúť do zabudnutia Jaromír Zamboj a spisovateľ Eugen Gindl, dlhujeme ďalší výskum. Veríme ale, že po jeho stopách vo svete sa vyberie už nová generácia rodákov a slovenských nadšencov.

Drobnou dennodennou mravenčou prácou zveľaďujeme odkaz našich predkov, ako napr. S. Kupčoka, J. Zamboja, J. Králika a jeho otca, pukanských štúrovcov, ale aj priateľov Pukanca, ako boli K. Hašek a M. Kukučín.

Veď bez poznania minulosti nie je možné poznať ani budúcnosť!

PaedDr. Ladislav Kováčik