Vnútorný život - iniciatíva, pracovitosť a aktivita členov

Zakladajúce zhromaždenie Spoločnosti sa konalo 13. januára 2012 v zasadacej sieni obecného úradu za účasti 20 zakladateľov. Zasadnutie schválilo stanovy a žiadosť o ich registráciu, adresovanú v zmysle príslušného zákona Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Registrácia bola vykonaná 27. januára 2012 pod číslom VVS/1-900/90-390 32.

Ustanovujúca schôdza sa potom uskutočnila 21. apríla 2012 v budove základnej školy, kde bol zvolený výbor, revízna komisia a prijatý dlhodobý plán práce.

Výbor pracuje v tomto zložení:

Ladislav Maľa, predseda
Ladislav Kováčik, podpredseda
Slavomír Zamboj, podpredseda
Ľudmila Ponická, vedecká tajomníčka
Darina Palkovičová, hospodárka
Žofia Kyseľová, tlačová hovorkyňa
Miroslav Slivka, člen výboru

Revízna komisia:

Želmíra Mozolová
Mária Gembešová

Bola schválená aj výška ročného členského príspevku, ktorá je teraz minimálne 5 €. To dáva možnosť členom prispieť na činnosť väčšou sumou, čo niektorí aj využili.

Na výročnej členskej schôdzi 13. apríla 2013 bola prednesená a schválená správa výboru a plán práce na rok 2013, ktoré uverejňujeme v časti - Dokumenty
V diskusii sa konštatovalo, že rozsah činnosti vzrastá a počet členov je nedostatočný na prijaté úlohy. Ako vidno v zozname členov, veľká časť má trvalé bydlisko mimo Pukanca. Napriek tomu mnohí z nich obetavo sem cestujú a aktívne sa na práci podieľajú. Naša činnosť zaujala aj pána Šárnika, ktorý prisľúbil bezplatne vykonať niektoré odborné práce na múzeu. Takýchto nezištných ľudí potrebujeme ako soľ.

ÚvodMapa webu