Pukanská časť Náučného chodníka Štamposký jarok otvorená
Ako sme v našich príspevkoch z prechádzok po Štamposkom jarku  písali, robili sme prípravy na otvorenie pukanskej časti nášho Náučného chodníka po stopách banskej  technickej pamiatky Štamposký jarok.

Podarilo sa nám to a 28.6.2015 sme za účasti okolo 30 účastníkov túto trasu otvorili. Stretli sme sa na Rumľovke pri autobusovej zastávke, kde odbočuje zelená turistická značka zo štátnej cesty smerom do Babej doliny. V miestach kameňolomu  máme umiestnenú prvú informačnú tabuľu. Je tam šipka smerom k vodojemu, kde sú viditeľné stopy jarku, ale pre podmáčanú pôdu pri vodojeme, zarastený terén a žiaľ aj divoké skládky  v jeho okolí sme začiatok trasy posunuli do kameňolomu.

Zdatnejší turisti môžu od informačnej tabule pokračovať ešte ďalej asi 100 m po zelenej značke a potom sa spustiť po stope jarku a po potoku sa dostať  na druhú stranu doliny. My sme to prešli po ceste a podľa žltých šipiek  sme pokračovali cez malú preliačinu až k úseku, kde je jarok veľmi dobre viditeľný a kde máme umiestnenú druhú informačnú tabuľu. Pohodlnou cestičkou popri jarku sme prešli až do Hampochu. To je najvzdialenejší bod trasy. Potom sme sa po ceste dostali do veľkého kameňolomu v Hampochu, kde je tretia informačná tabuľa a zároveň koniec  tejto časti náučného chodníka. V budúcnosti  chceme v tejto zaujímavej lokalite urobiť mieśto  na posedenie a pikniky.

Po ceste z kameňolomu, kde sú práve po predchádzajúcich dažďoch a vetroch závaly, sme sa dostali na štátnu cestu a späť do Pukanca. Videli sme aj zvyšky betónového kúpaliska v Hampochu, no teraz sa pre bujný porast dá dosť ťažko identifikovať.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo otvoriť túto časť jarku. Bolo to možné nielen vďaka finančnej podpore Nirianskeho samosprávneho kraja, ale aj naším členom a sponzorom.

Ďakujeme p. Chylovi za zhotovenie stojanov, p. Korbeľovi  a p. Zambojovi za ich osadenie , p. Pacherovej za texty informačných tabúľ a celej rodine p. Gembešovej  a ostatným za technickú podporu a pomoc.

Dúfame, že aj ďalším návštevníkom sa bude táto prechádzka páčiť  aspoň tak, ako účastníkom  nedeľňaj šieho otvorenía.
Ing. Želmíra Mozolová
Účastníci otvorenia sa schádzajú, foto: L.Maľa Účastníci otvorenia sa schádzajú, foto: L.Maľa Privítanie Ž. Mozolovej, foto: L.Maľa L. Maľa informuje o ďalších plánoch rozšírenia chodníka, foto: L.Maľa
Účastníci so záujmom čítajú texty na tabuli, foto: L.Maľa Účastníci so záujmom čítajú texty na tabuli, foto: L.Maľa Aj pudlíka to zaujíma.., foto: L.Maľa Docent Húska pozýva účastníkov na Via Magna, foto: L.Maľa
Bolo príjemné vidieť tieto osobnosti na otvorení, foto: L.Maľa Bolo príjemné vidieť tieto osobnosti na otvorení, foto: L.Maľa Bolo príjemné vidieť tieto osobnosti na otvorení, foto: L.Maľa Pán Kyseľ  nakŕmil v kameňolome hladujúcich..., foto: L.Maľa
V kameňolome. Tu bude piknikové posedenie., foto: L.Maľa

ÚvodMapa webu