Rýchla obhliadka štamposkej časti náučného chodníka Štamposký jarok
Za pekného teplého slnečného októbrového poobedia  sme sa vybrali s Ľudkou, Darinkou a Marikou  pozrieť sa na to, či sa dá bez problémov prejsť trasa chodníka  od tajchu po Majere. Je to dôležité, aby sme mohli rozhodnúť, kde budú umiestnené tabule a či môžeme už trasu navrhnúť turistom na vychádzku.

Ľudka nás zaviezla až k tajchu, lebo  rampa na lesnej ceste bola otvorená. Zachytili sme tam ešte slniečko a keďže listy  už hýrili farbami jesene, dojem bol výborný! Je to pekné miesto na oddych, dokonca aj s ohniskom. Už plánujeme, ako tam bude lavička, možno aj stôl, možno aj strieška a malá tabuľa s technickým  popisom  tajchu pre turistov v rámci náučného chodníka.

Vrátili sme sa kúsok po ceste smerom ku Štampochu, našli sme miesto, kde sa začína chodník popri jarku  a po prvú zákrutu sme si  ho vychutnali.

Potom sme išli zase kus po ceste smerom dolu, až kým sme  natrafili na potok z druhej doliny, Zadnej Botkovej. Ľdka nás tam už čakala s autom. Pomohla nám prebrodiť sa cez vodu a išla na stanovisko k prepriahacej stanici. My sme zatiaľ vyšli hore zvážnicou, našli sme chodník a začalo sa hľadanie miesta, kade by sa dalo prejsť na druhú stranu svahu, kde bolo vidieť pokračovanie chodníka. Chvíľu sme obzerali povyše aj poniže, no nikde sme nevideli možnú cestu. Nakoniec sme sa prebrodili cez poriadne strmé svahy potoka .Ani tam sme nevideli žiadnu upravenú alebo presekanú cestičku. Na druhý deň sme sa dozvedeli, že bolo treba ísť vyššie a tam prebrodiť potok. No škoda, že to nebolo označené a už to asi zarástlo.

Pohodlným chodníkom popri jarku sme pokračovali po svahu potoka, potom ponad prepriahacou stanicou v dosť veľkej výške nad okolitými  lesom až po oboru a stĺpy elektrického vedenia, ktoré križujú štátnu cestu Pukanec-Štampoch. Urobili sme ešte pokus zísť dolu po svahu rovno na Štampoch, ale nie je to schodné. Preto sme zavolali Ľudke, aby nás vyzdvihla na ceste pri obore. Podarilo sa. Potom sme si ešte cestou domov pozreli aj miesto bývalej tehelne na Majeroch-pec, terajší kultúrny dom, predtým mašinhaus  a rodinný dom bývalých majiteľov tehelne.

Takouto kombinovanou dopravou sa nám to podarilo celé zdolať za 2 hodiny. Následne sme sa rozhodli viesť trasu náučného chodníka štamposkej časti jarku  práve od obory späť k tajchu a potom cestou dolu na Štampoch, kde sú lepšie možnosti parkovania a prístupu k trase.
Ing. Želmíra Mozolová
ÚvodMapa webu