Pozdrav z Prahy do malej Prahy
Pukancu sa hovorilo „malá Praha“. Z neho sa do sveta rozpŕchlo nie málo rodákov, či už za prácou, za vzdelaním do škôl, alebo sa odsťahovali za manželom/manželkou apod.
Veľa ich zakotvilo v Prahe. Často o sebe ani nevedia, že žijú v jednom meste.
Tu v Prahe sa niekoľkí stretávame pravidelne každých 14 dní už viac ako 30 rokov. Naše stretnutia spočiatku iniciovali hlavne Ing. Ladislav Maľa a Dr. Milan Ciglan. Sú to vždy veľmi príjemné chvíle strávené v kruhu ľudí, ktorí nedajú na Pukanec dopustiť, sledujú jeho úspechy aj drobné neúspechy a tešia sa z každej dobrej správy z nášho milého Pukanca. Pravidelne sledujeme pukanské webové stránky a dychtivo čakáme na nové vydania Pukanských novín.

Na našich stretnutiach sme iniciovali a pripravili počiatočné návrhy na založenie Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie, návrh na pamätnú tabuľu Samuelovi Šikeťovi, po rokovaniach s pani Uhrinovou sa nám podarilo vrátiť pôvodné listy Samuela Šikeťa do levického archívu, pripravili sme návrh na udelenie čestného občianstva Ing. Milanovi Pálkovi a Mgr. Jánovi Králikovi, podľa možností sa podieľame na príprave výstav v Expozícii pukanskej histórie, „hrabeme“ sa v starých pukanských matrikách, spolupracujeme na príprave knihy o pukanskom nárečí atď.
Momentálne sa schádzame vo vinárni „U Vávrů“.  Patrí sa, aby som nás predstavil:
Ing. Ladislav Maľa, pukanský rodák, jeho otec bol obuvník, bývali na terajšej ulici Pod   hradbami, Ing. Anna Maľová, jeho manželka, Dr. Milan Ciglan, pukanský rodák, jeho otec bol horár, mama predávala v papiernictve, bývali v Dlhej ulici, jeho manželka Mg A.  Hana Burešová, jej mama bola rodená Cibulková a pochádzala z Pukanca, Ing. Ľubomír Hruškovič st., pukanský rodák, jeho otec bol stolár a bývali v terajšej ulici SNP, Ing. Ľubomír Zamboj, syn pukanských učiteľov Zambojovcov, jeho manželka Ľudmila Zambojová - môžete si ju pamätať, keď vozila na prechádzkach po Pukanci na invalidnom vozíku pani učiteľku Annu Zambojovú, Zambojovci teraz bývajú v Neratoviciach a na naše stretnutia dochádzajú pravidelne, pani Jana Hovorková, jej mama pochádzala z Pukanca, rodená Bukovinská, chodievala do Pukanca na prázdniny a spomína, ako roznášala po Pukanci poštu s pani doručovateľkou Angelou Kozderovou rodenou Dodokovou, pani Alica Maľová, bývalá manželka Ing. Maľu.

Predtým sa na stretnutiach  zúčastňovali aj Ing. Valdemar Hloták, pukanský rodák, otec bol horár a mama učiteľka, bývali Za múrom, Ing. Ivan Hruškovič, pukanský rodák, otec bol debnár, bývali na terajšej Viničnej ceste, jeho manželka pani Hana Hruškovičová, pán Jan Štika, podieľal sa na knihe o Pukanci zostavenej Jánom Zambojom a kol., jeho otec pochádzal z Pukanca, volal sa Stika,  do Prahy sa odsťahoval po roku 1920 a zmenil si meno na Štika, Ing. Ján Úškrt, pukanský rodák, jeho otec bol vychýrený pukanský zámočník a automechanik. Pravidelným účastníkom stretnutí býval až do svojej smrti Ing. arch. Evžen Simek, rodák zo Znojma, veľký priateľ Pukanca. Vlani medzi nás zavítali aj Pukančania žijúci v Mladej Boleslavi, MUDr. Ján Moravík, pukanský rodák, jeho otec bol klampiar a bývali oproti kinu, pán Ján Hlôška, pukanský rodák, jeho otec bol obchodník, mali krčmu na námestí, na jej mieste teraz stojí Tatiar  a pani Marta Přibylová, pukanská rodáčka, rodená Uhrinová, jej brat Dušan bol fotograf a bývali na terajšej Štiavnickej ceste.
Pozdravujeme všetkých Pukančanov a náš milý Pukanec.
Praha17.5.2008, foto Ľ. Hruškovič Praha 30.6.2009, foto Ľ. Hruškovič Praha10.6.2011, foto L. Maľa Praha 21.6.2011, foto Ľ. Hruškovič
Praha 23.9.2009, foto Ivan Hruškovič Praha 7.9.2012, foto L. Zambojová Praha 16.12.2014, foto Ľ. Hruškovič Praha 30.4.2015, foto Ľ. Hruškovič
Praha 29.9.2016, foto Ľ. Hruškovič Praha 29.11.2016, foto Ľ. Hruškovič Praha 15.10.2016, foto Ľ. Hruškovič Praha 2.3.2017, foto Ľ. Hruškovič
Ing. Ľubomír Hruškovič st., v Prahe, 5.4.2017

ÚvodMapa webu