KRSTIL JÁN KRÁLIK
Po krásnej knihe spomienok Pukančana J. M. Bahnu Tak bežal čas sme boli účastní v októbri 2015 na krste knihy ďalšieho Pukančana Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, ktorú zostavil jeho vnuk Martin Behul.

Vydavateľstvo AGRIPA v Leviciach vydalo krásnu knihu spomienok významného Pukančana - botanika, prírodovedca, stredoškolského profesora a riaditeľa Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici, autora učebníc pre lesnícke školstvo, správcu štiavnickej Botanickej záhrady a autora mnohých odborných a populárno-vedeckých článkov -  Jána Králika, nar. v roku 1921 v Pukanci.

Srdcovou záležitosťou  Králika bola pukanská moruša, ale aj oskoruša, o ktorých publikoval hodne článkov. Taktiež bol autorom niektorých kapitol úspešnej knihy Pukanec z roku 1975.
Jeho fenomenálna pamäť dokázala vtesnať do zaujímavej knihy MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ obdobie rokov 1937 - 2015.

Genius loci Pukanca dýcha z väčšiny spomienok - v kontexte spomína 75 pukanských priezvisk, krásne názvy chotárov ako napr. Pechúrska dolina, Malinková, Zlatá studňa, Sitienko, Magdin jarok a ďalšie, kde sa niečo v jeho mladosti odohralo, dôležité sú aj nárečové pukanské výrazy zo všeobecného a lesníckeho života, napr. pechúrky, páhovník, drevotári na šlógu, cachovačka, štipák, atď.

To, že na Pukančana natrafíš všade, kam sa len pohneš, potvrdzuje aj Ján Králik, ktorý na svojich pracovných štáciách, či už to bolo v Topľčanoch, v Humennom, Jelšave a Turčoku, v Liptovskom Hrádku a či na služobnej ceste v Poprade, stretával pukanské  priezviská ako Živora, Vajda,  Fidesová,  Velebný,  Benkovič,  Weinciller.

Zakončime symbolicky: Jeho starý otec Ján Vavrík mu riekol: „Bez palice do hory ísť nemôžeš, len tak podjavši ruke!“ A tak mu uvaril kvalitnú javorovú palicu, oporu na celý dlhý a plodný život.

Prajeme nášmu Pukančanovi pevné zdravie a dlhé tvorivé obdobie, aby čoskoro pokrstil  i ďalšiu knižočku o pukanskom nárečí, ktorú má už v rukopise.
Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik
Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik
Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik Krst knihy Jána Králika MOJE LESNÍCKE DECÉNIÁ, foto: L. Kováčik
Ladislav Kováčik

Fragment odkazov z PUKANSKÝCH NOVÍN  na články Jána Králika
a na články, v ktorých sa o ňom píše
Spracoval L.Hruškovič
Pukanské noviny č. 6/1999
Pagaštany konské na pukanskom cintoríne
Nabáda a navrhuje riešenie k záchrane pagaštanov konských na pukanskom cintoríne.

Pukanské noviny č. 5/2001
Andrej Kmeť a jeho vzťah k Pukancu

Pukanské noviny č. 1/2002
Poznávajme našich rodákov - o Danielovi Kovalovskom, významnom záhradníkovi, dendrologovi a botanikovi, rodákovi z Pukanca.

Pukanské noviny č 1/2002
Andrej Kmeť a jeho vzťah k Pukancu - pokračovanie z PN č. 5/2001

Pukanské noviny č. 3/2003
Podáva Daniel Zamboj - povesť o poklade vo vrchu Veterníku

Pukanské noviny č. 5/2003
Povery a obyčaje kováčske v okolí Pukanca - zo zápiskov pukanského kováča Jána Šubu

Pukanské noviny č. 1/2004
Spomienky na ľochárov - popisuje zvyky starých pukanských ľochárov.

Pukanské noviny č. 1/2004
Výskyt moruše čiernej v okolí Pukanca - s odvolaním sa na materiály Jána Králika, napísal Mgr. Braňo Mikuška, Botanický ústav SAV

Pukanské noviny č. 6/2004
Voňavé bylinky z pukanských záhrad

Pukanské noviny č. 1/2005
Kde sa ľudia dožívajú najvyššieho veku? - o výborných účinkoch konzumácie moruše černej na ľudské zdravie.

Pukanské noviny č. 2/2005
Voňavé bylinky z pukanských záhrad - pokračovanie z PN č. 6/2004

Pukanské noviny č.6/2005
Zaujímavosti o hodvábe - o hedvábe, priadke morušovej, pestovaní moruši bielej a jej význame v krajine.

Pukanské noviny č. 1/2006
Oskoruša domáca Jarabina oskorušová - v Pukanci a v krajine.

Pukanské noviny č. 1/2007
Aj drieň patrí do záhrady

Pukanske noviny č. 3/2007
Šafranice - o chotárnom názve, ale hlavne o pestovaní a využívaní šafránu a pašafránu.

Pukanské noviny č. 5/2007 - píše vnuk M.Behul o p. Králikovi
Neznáma Žuhračka - z poznámok a rozprávania pána Králika spracoval jeho vnuk M. Behul.

Pukanské noviny č. 2/2008
Pestujeme voňavé muškáty - o pestovaní a využití voňavých muškátov.

Pukanské noviny č. 3/2008
Ďubirózne - o pestovaní a využití tuberózy hľuznatej.

Pukanské noviny č. 4/2008
Nielen užitočná, ale aj liečivá - o pestovaní pohánky jedlej, jej význame a využití.

Pukanské noviny.č. 5/2008
Niekoľko užitočných poznatkov o pagaštane konskom - využitie pagaštanu konského, opätovne apeluje na  záchranu pagaštanov konských na pukanskom cintoríne.

Pukanské noviny č. 6/2008
Mimoriadne prospešná potravina - o pestovaní a využití orecha kráľovského.

Pukanské noviny č. 2/2009
Menej známa perspektívna ovocnina Mandľa obyčejná - o jej pestovaní a využití mandlí.

Pukanské noviny č. 3/2009
Z histórie niektorých chotárnych názvov pukanských - pútavo vysvetľuje vznik niektorých pukanských chotárnych názvov, výskytu jedinečných rastlín, (napr. Snežná hruška na Muškovských) popisuje aj využitie „Štampoského jarku“ pre účely banictva, ale aj zahradnictva v Pukanci.

Pukanské noviny č. 4/2009
História moruše čiernej od staroveku po dnešok - v závere apeluje na obyvateľov Pukanca, aby sa postarali o záchranu stromov moruše černej, ktoré rastú na pozemkoch „bez vlastíka“ a zarastajú náletovými drevinami.

Pukanské noviny č. 5/2009
Nešpľa - mišpuľa obyčejná, jej výskyt, pestovanie a využitie.

Pukanské noviny č. 5/2010
Slyža-ruža
Ján Králik

Pukanské noviny č. 4/2010
Užívajme rozumne dary našich vinohradov
Ján Králik

Pukanské noviny č. 3/2010
Svatojánsky chlieb a peľundrek
Ján Králik

Pukanské noviny č. 1/2010
Spomienky na slivkový lekvár
Ján Králik

Pukanské noviny  č. 5/2011
Skôr narodení Pukančania… - Vnuk pána Králika, M. Behul, píše o svojom prastarom otcovi Jánovi Králikovi staršom a o jeho synovi, svojom starom otcovi, stredoškolskom profesorovi Jánovi Králikovi.

Pukanské noviny č. 6/2011
Čriepky z našej histórie - príťažlivo píše o niektorých osobnostech Prandorfa a Pukanca.

Pukanské noviny č. 4/2011
Chren dedinský-ako v iných prípadoch, aj v tonto článku veľmi pútavo popisuje vlastnosti a hlavne využite chrenu pri domácom liečení a jeho pestovanie.

Pukanské noviny č. 2/2011
O duboch je známe, že sa dožívajú vysokého veku - popisuje druhy dubov a ich využitie, ale aj vplyv na chotárne názvy a priezviská.

Pukanské noviny č. 2/2012
Ruža v dejinách starovekých národov- všeličo o ruži a ružiach.

Pukanské noviny č. 4/2012
Z histórie Kasne a Špitáľky - pútavo popísal históriu týchto dvoch vodných zdrojov.
ÚvodMapa webu