Ďalsie stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca
V stredu 2.12.2015 sme sa opäť stretli u Čierneho psa v Bratislave, aby sme sa porozprávali, vymenili si spomienky, privítali  nových členov a hlavne porozprávali sa „po pukanskí“. Snažíme sa zozbierať čo najviac pukanských slov, slovných spojení a veselých príhod z Pukanca. Aj tieto materiály by sme časom chceli spracovať do publikácie.
O dianí v Pukanci a okolí nás poinformoval  Lacko Kováčik, atmosféru spestrila svojím rozprávaním  v pukanskom nárečí Darinka Podhorská, r. Cibuľková, ktorá trávila v Pukanci každé prázdniny   a vianočnú náladu nám pripomenuli ako už tradične „rúrke“ od Darinky Palkovičovej r. Cibuľkovej.

Na budúci rok sa zase stretneme 2.marca v stredu  na tradičnom mieste.
Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik
Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik
Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik
Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik Stretnutie Pukančanov a priateľov Pukanca, 2.12.2015, foto:L.Kovacik
Ž.Mozolová

ÚvodMapa webu