ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ?
Po výstave spred dvoch rokov v Bratislave , na ktorej medzi najúspešnejšími slovenskými filmovými režisérmi bol prezentovaný aj náš Pukančan Vladimír Bahna-národný umelec, sme v októbri v tomto roku mali spomedzi 19 významných slovenských dizajnérov hneď dvoch známych rodákov - Pukančanov: už nežijúceho Jána Čalovku a Prof. Akademického architekta Jána Miloslava Bahnu, Ing.architekta.
Výstava v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave bola venovaná osobnostiam z oblasti dizajnu s presahom do architektúry, úžitkového umenia a do iných oblastí. Boli to príbehy jednotlivých slovenských osobností - ich porovnanie prvých prác zo školy a potom aj z profesionálnej tvorby.
Výstava Škola základ života 2, práce J.M.Bahnu, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.M.Bahnu, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.M.Bahnu, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.M.Bahnu, foto J. Kováčik
Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik
Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik Výstava Škola základ života 2, práce J.Čalovku, foto J. Kováčik
Ladislav Kováčik

ÚvodMapa webu