Pápež František v súvislosti s blížiacim sa 600. Výročím upálenia Jana Husa prehlásil, že jeho smrťou bola zranená celá cirkev. O jeho slovách informovala Česká biskupská konferencia (13.6.2015). Stalo sa tak pri stretnutí v Lateránskej bazilike v priebehu piatkovej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho pri stretnutí s účastníkmi duchovnej obnovy.

„Dnes odpoludnia som si pripravoval prejav, který poviem Čechom, katolíkom, husitom, pravoslávnym, ktorí prídu na budúci týždeň pri príležitosti osláv 600. výročia smrti Jana Husa.“
„Zranili sme svätú matku cirkev! V našom svedomí musí byť táto prosba o odpustenie za dejiny našej rodiny, za každú udalosť, keď sme zabíjali v mene Boha,“povedal pápež, keď kritizoval tiež tridsaťročnú vojnu (1618 - 1648), v ktorej sa katolíci a protestanti  zabíjali v mene Ježiša Krista. „Toto sú pohoršenia rodiny,“ upozornil.

V tomto týždni (od 15. 6.) v Česku i vo Vatikáne  budú odslúžené ekumenické bohoslužby pri príležitosti výročia Husovej smrti. Ich témou bude zmierenie s Bohom a medzi cirkvami a prosba za odpustenie. Českú delegáciu, ktorá sa zúčastní bohoslužby v Ríme, prijme pápež na audiencii.

Čím nás fascinuje pápež František už od doby svojej voľby za hlavu katolíckej cirkvi? Pravdou! Substanciou pravdy, za ktorú umrel Jan Hus a krátko po ňom aj jeho priateľ Jeroným Pražský krutou smrťou na horiacej hranici. Pravda z jeho úst je to, čo nás okúzľuje. Súčasne pociťujeme veľkú ľútosť, že jej to tak dlho trvalo. Veď mnohí z nás pamätajú, ako sa, hovoriac o historických hriechoch, klérus schovával za Boha a cirkev - rodinu. A veriaci ich v tom v dobrej viere nasledovali. A niektorí i dosiaľ  vieru zamieňajú za pravdu, mysliac, že ju vymenia za život večný . Pravda je stále vzácny dar. LM
Musíme prosiť o odpustenie, povedal pápež k upáleniu majstra Jana Husa

ÚvodMapa webu