Pukančania a priatelia Pukanca  sme sa tradične stretli  3.9. a 3.12. 2014 opäť u Čierneho psa v Bratislave.
Privítali sme ďalších novoprišlých, napríklad bratov Hanusovcov,  Anku Rosenbergerovú, rod. Hruškovičovú a Veroniku Pumovú, rod. Bazalikovú - vnučku pána Jakuša z Gágra, Eda Liptáka z Veľkých Kostolian pri Trnave.
Vďaka  spontánnym rozhovorom sme získali nové poznatky a materiály, odhalili sme rôzne súvislosti podľa starých fotografií, zaznamenali ďalšie vtipné a veselé príbehy o Pukančanoch, dokonca Prof.RNDr.Igor Mucha, DrSc.,ktorý zastupoval Slovensko v súdnom spore o Gabčíkovo-Nagymaros,  sa podelil s nami o svoje poznatky. Doplnili sme zbierku pukanských prezývok . Všetky tieto zaujímavé materiály by sme chceli postupne spracovať a neskôr publikovať. Sprostredkovali sme informácie o súčasnom dianí v Pukanci prostredníctvom Pukanských novín, čo ocenili tí, ktorí nemajú prístup k internetu.
Spomenuli sme  aj architekta Jána Miloslava Bahnu , ktorý dostal cenu Dušana Jurkoviča za celoživotné dielo. Nezabudli sme ani na herca  Daniela Králika, ktorý sa v tomto roku dožíva 95 rokov.
Posledné decembrové stretnutie malo správnu vianočnú atmosféru aj vďaka netradičnému pozdravu z Pukanca vo forme vianočných oblátok a koláčikov, ktoré napiekla a poslala naša členka Darinka Palkovičová-Cibulková.
Tešíme sa na najbližšie stretnutie už v novom roku, v stredu 4.marca 2015 o 17:00 u Čierneho psa v Bratislave.
MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik
MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik
MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik
MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE, foto: Jergus Kovacik
L. Kováčik a Ž. Mozoľová - Zambojová
MÔJ PUKANEC V BRATISLAVE - stretnutie 3.9. a  3.12. 2014
ÚvodMapa webu