- čestný člen našej Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie tragicky zahynul vo svojich milovaných Vysokých Tatrách  19.10.2014.
Za Spoločnosť
dr. Ladislav Kováčik

Foto: dr. Ladislav Kováčik
RNDr. FRANTIŠEK  KELE, PhD.
1936-2014

ČESŤ JEHO PAMIATKE!
RNDr. FRANTIŠEK  KELE, PhD. / Foto: dr. Ladislav Kováčik
Ferko Kele - jeden z najvýznamnejších cestovateľov XX. storočia, horolezec, vedec, pedagóg, ktorý precestoval všetky svetadiely a napísal vyše 30 kníh, sa s obdivom vyjadroval aj o Samuelovi Šikeťovi a považoval ho za najväčšieho slovenského cestovateľa  XIX. storočia.
Spracoval heslo „ŠIKEŤ“ do pripravovanej encyklopédie najvýznamnejších cestovateľov sveta, kde ho chcel spopularizovať aj takouto formou. Napriek iným svojim životným plánom mal v úmysle dostať sa aj k bádaniu o ňom....
ÚvodMapa webu