Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie v spolupráci s obcou Pukanec, v dňoch
25.-27.7.2014 uskutočnili v Miestnej knižnici  Filmové dni režiséra Vladimíra Bahnu pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Slávnostné otvorenie bolo v zasadacej miestnosti Obecného úradu , kde prítomných privítal starosta obce
Ing. Ján Rievaj. Rezkými pukanskými piesňami pozdravili hostí členovia FS Vajrab pod vedením manželov Szabových.  Výstava filmových plagátov a iných dokumentov o živote a diele Vladimíra Bahnu, ktorú zapožičalo  Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave, bola pre návštevníkov vhodným doplnením programu .
Podujatia sa zúčastnili režisérove deti (dcéry - Zuzana Bahnová,  Svetlana Valigurská,  syn Vladimír Bahna a širšia rodina). Pod vedením moderátora Mgr. Miroslava Slivku si zaspomínali na otca. Hosť podujatia,  režisér Zoro Záhon, priblížil V.Bahnu  z pracovnej stránky. Pri príprave Filmových dní organizátori úzko spolupracovali so Slovenským  filmovým ústavom, pod vedením jeho riaditeľa Petra Dubeckého.

V prvý deň bol premietnutý krátky dokument  Čierne umenie o typografoch, časť filmu Pole neorané a krátke filmy - 900 rokov slobodného kráľovského mesta Pukanec a Spomienka na 80. narodeniny režisérovej starkej Hruškovičovej.

V sobotu bola na Námestí mieru odhalená pamätná tabuľa režisérovi Vladimírovi Bahnovi za účasti rodiny, širokej verejnosti, herca Juraja Sarvaša a režiséra Zora Záhona.  Podujatie  pokračovalo v spomienkach  herca Juraja Sarvaša na filmovanie s V.Bahnom. Za občanov Pukanca si na režiséra zaspomínal Vladimír Weincziller ako komparzista vo filme Generácia. Po premietnutí krátkeho filmu Pukanskí kolári si návštevníci pozreli Stopy na Sitne.

V nedeľu podujatie poctila svojou prítomnosťou Emília Vášáryová, ktorá v neformálych rozhovoroch o práci na filme Námestie svätej Alžbety  a svojich spomienkach na Pukančanov a „Pukanky“ pritiahla mnoho záujemcov. Svojimi spomienkami na Vlada Bahnu prispela aj Zuzana Obadalová, bývalá pracovníčka obecného úradu.  Počas troch dní si mohli návštevníci pozrieť  videopohľadnicu Jaroslava Máľacha -  Korene a korienky Vladimíra Bahnu.
Vďaka niekoľkým zanietencom zo Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie podarilo sa oživiť víkendové a prázdninové dni v Pukanci pekným a hodnotným kultúrnym programom s možnosťou stráviť príjemné chvíle v priateľskej a družnej atmosfére. V neposlednom rade Spoločnosť týmto podujatím napĺňa svoj cieľ  zachovávať odkaz významných osobností, ktoré  v Pukanci pôsobili.
Režisér Zoro Záhon spomína na V.Bahnu Výstava filmových plagátov – dokumenty zo života V. Bahnu Výstava filmových plagátov
Príhovor herca Juraja Sarvaša pred odhalením pamätnej tabule Odhalenie pamätnej tabule – Juraj Sarvaš a Zoro Záhon Vladimír Weinciller, spomienka na komparz vo filme Generácia
Rozhovor s herečkou Emíliou Vášáryovou
Ing. Želmíra Mozolová
Úspešné Filmové dni režiséra Vladimíra Bahnu

ÚvodMapa webu