Spomienkové stretnutie na počesť Jozefa Velebného

foto, video: Ing. Ľ. Hruškovič st., Mgr. P.Palkovič
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Velebnému, Pukanec 28.8.2021
Zahájenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Inštalácia pamätnej tabule, Pukanec 27.8.2021
Inštalácia pamätnej tabule, Pukanec 27.8.2021
Inštalácia pamätnej tabule, Pukanec 27.8.2021
Inštalácia pamätnej tabule, Pukanec 27.8.2021
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Velebnému, Pukanec 28.8.2021
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Velebnému, Pukanec 28.8.2021
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Velebnému, Pukanec 28.8.2021
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Velebnému, Pukanec 28.8.2021
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Velebnému, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Prehliadka historických vozidiel, Pukanec 28.8.2021
Privítanie u starostu obce Pukanec 28.8.2021
Privítanie u starostu obce Pukanec 28.8.2021
Privítanie u starostu obce Pukanec 28.8.2021
Privítanie u starostu obce Pukanec 28.8.2021
Privítanie u starostu obce Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
Otvorenie výstavy Jozef Velebný, Pukanec 28.8.2021
ÚvodMapa webu