zorganizovala Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie v nedeľu predobedom 27.7.2014. Pripomenuli  si 100. výročie úmrtia Samuela Kupčoka, ktorý pôsobil v Pukanci 44 rokov.  Pri pamätnej tabuli na mieste, kde stál dom Kupčokovcov  (budova OPS na Štiavnickej ceste), za účasti  farárov  Michala Zajdena a Jána Mališa  si  účastníci spomienky  zaspievali hymnickú pieseň Karola Kuzmányho  Kto za pravdu horí. Páni farári v krátkosti pripomenuli význam slovenských učiteľov v cirkevných školách na konci 19. a začiatku 20 storočia pri zachovávaní slovenského jazyka a povedomia v Uhorsku. Vyjadrili  nádej, že ani v budúcnosti sa nezabudne na týchto národovcov a  mladá generácia sa i v budúcnosti  bude hrdo hlásiť k ich odkazu. Spomienku ukončili slovenskou hymnou a zavesením venca k pamätnej tabuli Samuela Kupčoka. Na starom cintoríne položili kyticu kvetov na jeho hrob.
Zhromaždenie občanov na spomienkovej slávnosti, foto: Ing.A.Hruškovičová Zhromaždenie občanov na spomienkovej slávnosti, foto: Ing.A.Hruškovičová
Pamätná tabuľa na budove OPS, foto: Ing.A.Hruškovičová Hrob S. Kupčoka na starom cintoríne v Pukanci,  foto: Ing.A.Hruškovičová
Ing. Želmíra Mozolová
Poctu významnému učiteľovi, národovcovi, spisovateľovi a botanikovi

ÚvodMapa webu