Moruša v Prahe
Z niekoľkých zdrojov sme sa dozvedali, že v Prahe, pri niektorom evanjelickom kostole rastie moruša čierna, Morus nigra, so synonymom moruša pukanská, ktorú my z Pukanca voláme aj  viničná jahoda.
Pri poslednej návšteve Dr. Milana Ciglana v Pukanci, ho požiadal pán Mgr. Ján Králik, aby sa pokúsil overiť, či je to pravda.
Dr. Ciglan „nažhavil“ telefón a postupne, podľa telefónneho zoznamu obvolával evanjelické fary v Prahe. Dlho neúspešne. Až mu jeden z pánov farárov sľúbil, že sa na najbližšom stretnutí  opýta kolegov farárov, či v ich farnosti rastie takýto strom. Po čase sa mu pán farár ozval a dal mu kontakt na kolegu, který káže v Betlémskej kaplnke (Betlémská kaple) na Žižkove (Prokopova 4,  Praha 3). Pán farár potvrdil, že v objekte tohoto kostola sú vysadené moruše, no nevedel ich presne pomenovať.
V druhej polovici júna 2018 prišla z Pukanca informácia, že „viňičňie jahoďi“ už zrejú, preto dňa 27. júna 2018, využijúc miestnu hromadnú dopravu, sme v zložení  Dr. Milan Ciglan, Mga. Hana Burešová, Ing. Ladislav Maľa a Ing. Ľubomír Hruškovič, vyrazili na Žižkov.
Kostol sme bez problémov našli a na dvore pred ním, po jeho ľavej strane, pri murovanej ohrade, rastú 3 moruše. Ochutnali sme ich, vyfotili listy, plody aj stromy. Žiaľ, nejedná sa o  pukanské moruše, ale moruše biele, Morus alba, varianta čierna.
Predkládáme Vám túto informáciu spolu s niekoľkými dokumentačnými fotografiami a pozdravmi z Prahy do Pukanca.
Moruša v Prahe, celkový pohľad, foto: Ing. Ľ. Hruškovič st.
Moruša v Prahe, detail listov, foto: Ing. Ľ. Hruškovič st.
Moruša v Prahe, detail plodov, foto:Ing. Ľ. Hruškovič st.
Moruša v Prahe, plody, foto:Ing. Ľ. Hruškovič st.
Moruša v Prahe, priestoru veľa nemajú, foto:Ing. Ľ. Hruškovič st.
Moruša v Prahe, učastníci expedície, foto:Ing. Ľ. Hruškovič st.
V Prahe dňa 22.8.2018

Za členov expedície
Ing. Ľubomír Hruškovič st.
ÚvodMapa webu