Archív článkov
Ing. Samuel Šuba prvý rádiotechnický inžinier a rádioamatér na Slovensku
V roku 2017 si pripomenieme 110. výročie narodenia prvého slovenského rádioamatéra, inžiniera slaboprúdovej elektrotechniky Ing. Samuela Šubu, rodáka z Pukanca.....
PUKANEC A ŠTÚROVCI
200 rokov od narodenia Pavla Všudyslava Ollíka, jedného zo štúrovcov, nám dáva príležitosť spomenúť si na osobnosti štúrovského obdobia,  ktoré sa v Pukanci narodili, alebo tu pôsobili.
Okrem spomenutého Ollíka to boli traja bratia Grossmannovci, Štefan Lukáček a iní. V našej útlej brožúre chceme priblížiť životné osudy týchto pukanských dejateľov a uctiť si ich pamiatku. ...
"Svet sa mi otvoril pre národ"
BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, SPC Samuela Šikeťa a pukanskej histórie, ECAV Banská Štiavnica, Autorský klub a Živena
Vás srdečne pozývajú na interaktívne literárno-dramatické pásmo "Svet sa mi otvoril pre národ" venované významnému, ale zabudnutému štúrovcovi Pavlovi Všudyslavovi Ollíkovi
Ján Zamboj, 29.7.1908 - 2.11.1979, 110. výročie narodenia

Narodil sa rodičom Jánovi Zambojovi, mäsiarovi a Ľudmile r. Ollíkovej, z pukanskej remeselníckej rodiny. Do jeho detstva smutne zasiahla 1. svetová vojna, lebo hneď na Vianoce 1914 prišiel o otca, ktorý zomrel v Krakove ako vojak. Matka ho vychovávala sama a keďže štúdium na gymnáziu v Banskej Štiavnici ....
ÚvodMapa webu