Archív článkov
Za Jánom Králikom
Nie vždy sa podarí osudu zinscenovať to tak, ako v tomto prípade, keď dĺžka života človeka a veľkosť jeho diela  sú priamo úmerné. V nedeľu 22. marca 2020 o 13 hodine a 45 minúte zomrel v levickej nemocnici vo veku 98 rokov, 6 mesiacov a 24 dní Ján Králik, čestný občan Pukanca, človek čistej duše a tvorivej práce.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie POZÝVA  všetkých členov Spoločnosti a priaznivcov pukanskej histórie na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa bude konať dňa 27. 5. 2021 o 16.00 hodine v Miestnej knižnici
Konalo sa spomienkové stretnutie na počesť Jozefa Velebného
Konštruktéra a dizajnéra automobilky ŠKODA, rodáka z Pukanca

Miesto konania:
Pukanec námestie
Dátum konania: 28. augusta 2021
Univ. prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. - Odhalenie pamätnej tabule

Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín fyzika, historika, rádiológa a pedagóga profesora Jána Chrapana DrSc. bola v Pukanci dňa 25. septembra 2021 odhalená pamätná tabuľa.  
Za Eugenom Gindlom ...

Členovia Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie s úprimnou ľútosťou prijali správu o úmrtí publicistu, scenáristu a spisovateľa Eugena Gindla.
Pukančania si s vďakou spomínajú na spracovanie životnej cesty pukanského rodáka, svetobežníka Samuela Šikeťa. Na podnet Jaromíra Zamboja, ktorý uchoval písomnú pozostalosť cestovateľa, opísal Eugen Gindl príbeh jeho putovania po piatich kontinentoch. Uverejnený bol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia v týždenníku Život.
V roku 2018 sa Eugen Gindl k téme vrátil a spracoval ju v cestopisnej publikácii „Svetobežník bez pasu“.  Záujem o príbeh v ňom pretrvával, čím Samuela Šikeťa zaradil medzi najvýznamnejších slovenských cestovateľov.

Pukanec naposledy navštívil v lete 2018.
ÚvodMapa webu