Archív článkov
"Svet sa mi otvoril pre národ"
BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, SPC Samuela Šikeťa a pukanskej histórie, ECAV Banská Štiavnica, Autorský klub a Živena
Vás srdečne pozývajú na interaktívne literárno-dramatické pásmo "Svet sa mi otvoril pre národ" venované významnému, ale zabudnutému štúrovcovi Pavlovi Všudyslavovi Ollíkovi
Ján Zamboj, 29.7.1908 - 2.11.1979, 110. výročie narodenia

Narodil sa rodičom Jánovi Zambojovi, mäsiarovi a Ľudmile r. Ollíkovej, z pukanskej remeselníckej rodiny. Do jeho detstva smutne zasiahla 1. svetová vojna, lebo hneď na Vianoce 1914 prišiel o otca, ktorý zomrel v Krakove ako vojak. Matka ho vychovávala sama a keďže štúdium na gymnáziu v Banskej Štiavnici ....
Štúrovci v Pukanci
15. 6.2018 v piatok sa konalo kultúrne podujatie v evanjelickom kostole v Pukanci, na ktorom sme si pripomenuli viacerých  štúrovcov, ktorí pochádzali z Pukanca, prípadne tu pôsobili, a to Pavla Všudyslava Ollíka, bratov Grossmanovcov a Štefana Lukáčeka. ....
Moruša v Prahe
Z niekoľkých zdrojov sme sa dozvedali, že v Prahe, pri niektorom evanjelickom kostole rastie moruša čierna, Morus nigra, so synonymom moruša pukanská, ktorú my z Pukanca voláme aj  viničná jahoda. ....
ÚvodMapa webu