UZNESENIE
členskej schôdze Spoločnosti priateľov cestovatela  Samuela Šikeťa a pukanskej histórie
I. Členská schôdza schvaľuje:
1. Správu o činnosti Spoločnosti za rok 2015  prednesenú jej predsedom na dnešnej schôdzi.
2. Program činnosti na rok 2016 a zaväzuje všetkých členov podieľať sa aktívne na jeho realizácii.
3. Úhradu ročných členských príspevkov v minimálnej výške 10 eur od roku 2017 a nabáda svojich členov k dobrovoľným darom na realizáciu programu činnosti.
4. Skrátený názov Spoločnosti, ktorý sa bude používať  alternatívne k oficiálnemu registrovanému názvu vo vhodných väzbách a situáciách ako: Pukanská historická spoločnosť.

II. Členská schôdza ukladá
svojim členom, aby sa aktívne zúčastňovali  na uskutočňovaní programu činnosti prácou, úhradou členských príspevkov, poskytovaním dobrovoľných darov i vyhľadávaním sponzorov a sponzorských darov.

Schválené členskou chôdzou v Pukanci 15. 4. 2016
ÚvodMapa webu