Plán práce na rok 2014 - 2015
Spločnosti cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie prednesený na členskej schôdzi 12. 4. 2014
  • Ujasníme si novú koncepciu zvečnenia pamiatky našich významných rodákov a dejateľov.
  • Budeme pokračovať vo zveľaďovaní expozície pukanskej histórie. Pri príležitosti tohoročných remeselníckych trhov urobíme výstavu venovanú účasti a obetiam pukanských občanov v dvoch svetových vojnách a v SNP.
  • V spolupráci s Lespolom a Štátnymi lesmi dohodneme možnosti spolupráce na postupnom budovaní Štampoského jarku ako náučného chodníka a relaxačnej trasy pre občanov a návštevníkov obce. Budeme propagovať možnosti jeho využitia na turistiku a treking ako užitočné využitie voľného času.
  • Členovia spoločnosti sa budú ďalej venovať publikačnej a propagačnej činnosti ako jednému z hlavných úloh. Zabezpečíme, aby články a správy boli súčasne publikované aj na stránkach obce a v Pukanských novinách.
  • Zájemcom o bádanie po stopách Samuela Šikeťa umožníme získať skeny, preklady a odpisy jeho listov na elektronických nosičoch.
  • Budeme pokračovať v úsilí o vyjasňovanie okolností ciest a smrti Samuela Šikeťa vyhľadávaním potenciálnych spolupracovníkov doma i v zahraničí a orientovať ich na vyhľadávanie stôp po ňom v dobovej miestnej tlači.
  • Budeme sledovať postup prác pri znovuotvorení starého cintorína.
  • Budeme spolupracovať na organizovaní turistických aktivít, vrátane pochodu Pukanec - Banská Bystrica.
Schválené členskou schôdzou 12. 4. 2014
ÚvodMapa webu